Algemene voorwaarden

Alle informatie op deze website wordt zo goed mogelijk actueel gehouden. Toch kan het, ondanks de zorg die we ervoor dragen, voorkomen dat er informatie gedateerd of niet volledig juist is. Wij zijn hier niet aansprakelijk voor. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor schade die wordt opgelopen door diensten, producten of advertenties.

Het is u niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming teksten te kopiëren van de website. Dit is een inbreuk op de intellectuele rechten.

U verklaart kennis te hebben genomen van het bovenstaande als u de website gebruikt.